18 Aralık Dünya Göçmenler Günü

18 Aralık Dünya Göçmenler Günü sebebiyle Vali Vekili Ercan ÖTER'i ziyaret ettik.

Uluslararası kamuoyunun dünya çapında göçmen haklarını tanıdığı gün olarak da bilinen 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü, göçmenlerin yaşamları ve sorunları konusunda bir farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere birçok ülke, göç alanında çalışmalar yapan ulusal ve uluslararası kurum,kuruluş ve STK'lar tarafından her yıl kutlanan Uluslararası Göçmenler Günü münasebetiyle etkinlikler ve organizasyonlar gerçekleştiriliyor. İçinde bulunduğumuz süreçte, bir çok insanın hayatı ve özgürlüğü söz konusu olmadıkça ülkelerini terk etmeyecekleri ve bu tür olayların siyasi yada sosyal tartışmaların dışında bir insanlık meselesi olduğu konusunda toplumumuzda farkındalık oluşturulması son derece önemlidir.
           
Birleşmiş Milletler küresel göç verilerine göre dünya üzerinde 232 milyon kişi yani dünya nüfusunun %3.2'si uluslararası göçmenden oluşmaktadır.
           
Ülkemizde göç ve sığınma olayları tarihsel süreçte sıkça karşılaşılan bir olgu olmasına rağmen, komşu ülkelerde meydana gelen iç karışıklıklar nedeniyle son yıllarda tarihin en büyük göç hareketlerinden biriyle karşı karşıya kalınmıştır. Özellikle Nisan 2011 den itibaren devletimizin uyguladığı açık kapı politikası ile çok sayıda Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşı ülkemize sığınmaya başlamıştır. Bunun yanında ülkemizdeki siyasi-ekonomik istikrar ve gelişmelere paralel olarak düzenli göçmen ve uluslararası koruma başvuru sayılarında da önemli bir artış olmuştur.  Bu anlamda ve alanda ülkemizin göç alanındaki mevzuat eksikliğini giderebilmek amacıyla, İçişleri Bakanlığımızın hazırlamış olduğu 6458 Sayılı “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu” TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiş ve 11.04.2013 tarih ve 28615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

           
Yeni yasa ile göçmenler, mülteciler, yabancılar ve sığınmacılar hakkında dağınık ve günün ihtiyaçlarını karşılayamayan mevzuat güncellenmiş ve göç alanı sivil bir yapının yönetimine devredilmiştir. Göç alanına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, göç politika ve stratejilerini uygulamak üzere, İçişleri Bakanlığına bağlı sivil ve uzmanlaşmış bir kurum olan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuştur.
           
İlimizde ise 18 Mayıs 2015 tarihinden itibaren İl Göç İdaresi Müdürlüğü faaliyetlerine resmen başlamış olup Muş'ta ikamet eden yabancılara yönelik hizmetlerini sürdürmektedir.
 
Kayıt: 22.12.2015
Güncelleme:22.12.2015
Paylaş


WS05